Historikk‎ > ‎

g. Ny epoke

En ny epoke oppstår –

Navneskifte til OS ROKLUBB

Anskaffelse av internasjonale båttyper

Anskaffelse av klubbil

Bygging av båthus ved Ulvenvatnet

Internasjonal deltagelse på junior- og seniorplan

Mesterskapmedaljer både nasjonalt og internasjonalt


Historien om Os Roklubb (fra 1977 og frem til mars 2011) er illustrert av Rune Mowinckel Nilsen.

Nå var det slutt på roing i de nasjonale båttyper. Av en bankbeholdning på ca. 12.000 kroner ble det igangsatt innkjøp av plast singlescullere og dobbeltscullere. Klubben fikk en avtale med Os kommune om å disponere et lite areal i viken mellom Kuventræ og Os Yrkesskule. Her ble det laget et primitivt stativ med pressenningstak for oppbevaring av plastbåtene (se bilde). 

Til bryggeanlegg ble det benyttet paller og en innkjøpt landgang. Vi var igang i den nyere tid!


Rune Mowinckel Nilsen var primus motor i klubben og han fungerte som formann og trener. Som ro-instruktør rodde han ved siden av roerne og gav dem instrukser. Om vinteren var det innendørstrening på Os Ungdomsskole, Os Gymnas, vektrom på Kuventræ-banen samt mye felles løpetrening rundt omkring på Os.

Da man begynte å delta på lokale og nasjonale regattaer dukket behovet opp for samletransport av båter og roere. I oppstarten ble det benyttet privatbiler. I april 1982 ble det kjøpt inn en 12-seter Ford Transit for kr. 25.000,00. Ferdig utstyrt og klar til bruk for kr. 30.000. Lakkert i klubbfargene (bladgrønn og signalrød) med sponsorreklame for dengang Bergen Bank og Norges Brannkasse.

 

Etterhvert som båtparken økte, begynte behovet for større lagringsplass av båter og matriell å melde seg. Klubben hadde til og med anskaffet seg en brukt firer m/stm., og denne ble opplagret på et stativ arrangert mellom 2 store nedkappede furuer. At det gikk an !

 

Våren 1983 ble det tatt kontakt med Os Kommune om å få disponere et område i Sigurdsviken hvor vi kunne oppføre et større båthus. For å oppnå Tippemidler til godkjent båthus, måtte båthuset være på minimum 20 x 7 meter. Det ble god respons hos Teknisk Etat bl.a. etter endel gode regattaresultater som vi hadde vært flinke til å få fram i lokalpressen. Tegninger ble utarbeidet (Jarl Knarvik) og godkjent i kommunen. Os Yrksskule påtok seg jobben med utgraving, planering og oppsetting av båthuset. Arbeidet pågik hele vinteren 1983/84 og bygget ble ferdig til skoleslutt våren 1984. Som bildet viser kunne vi kjøre klubbilen inn ved den ene gavlveggen. Totalkostnad kr. 121.000. Tippemidler mottatt kr. 95.000.

Båthuset stod ferdig i 1984

I årene etterpå ble det virkelig fart i matriell-innkjøpene. Medlemmene deltok flittig i dugnadsarbeid, bl.a. med reklameombæring i hele kommunen gjennom flere år. Supplert med hyppige kakelotterier (særlig Marsipanblokk-lotteriet i Os sentrum om lørdagene) fikk vi sammen med tippemidler, anledning til innkjøp av mange fabrikknye båter, bl.a. fra Sveits.

 

Os Roklubb begynte nå også å merkere seg i toppen på nasjonale stevner. Fremover til 1993 var det først og fremst søstrene Nina og Sissel Lothe som ofte entret medalje-pallen.

 

Fremover gikk det på alle plan – og på ’90-tallet begynte vi å sysle med tankene om påbygg – både i lengden, breden og i høyden. De første utgiftene pågynte i april1995, tett hus samme år – og så startet en lang dugnadsperiode for å gjøre bygget helt ferdig. Uten denne dugnadsgjengen hadde vi aldri fått dette bygget til . Solide medlemmer som Sverre Riise (byggeleder), Finn Petersen (elektrisk), Tore Grindevoll, Torleif Frotveit, Rolf Rasmussen, Rune Mowinckel Nilsen, Nico, Erik Jansen og Ståle Lothe fortjener spesiell honnør for innsats og stabilitet i dette årelange dugnadsarbeidet.


Byggetrinnet hadde en totalverdi på kr. 2,420 mill.  I rene penger ble det brukt kr. 1,165 mill. I 2003 fikk vi sluttoppgjør fra Tippemidler kr. 550.000. Verdien av egne midler og dugnad beløp seg til hele 1,254 mill. kroner !!!

 

Med det nye båthuset fikk vi etterlengtede garderober og dusj. Med stor stue og skikkelig kjøkken var klubbhuset gjenstand for utleievirksomhet , noe som gjennom årene fremover bl.a. har medvirket til ytterligere matriellkjøp.

 

Sportslig sett går klubben nå inn i en ny gull-alder.

Glade gutter !

2009 NM på Voss HJA8+ : Sølv til Lasse Hægland, Erling Øyaseter, Lars Kristian Moberg, John Wivegh, Oddbjørn Gjerde,  Simen Jensen, Amund Bjørnevik og Fridtjof Øyasæter. Cox: Håvard Haukeland.Comments