Historikk‎ > ‎

b. Olav Askvik 1903 – 1982

Æresmedlem i Roklubb Kamp

                                
Olav Askvik i 1926                                                          Olav Askvik (t.h.) i 17. mai komiteen i Bergen ca. 1970

Gjennom hele sitt voksne liv brant Olav Askvik for roidretten, i ungdommen som aktiv roer og senere som administraror. 
Både i Roklubben Kamp og i overordnete idrettsorganisasjoner hadde han en rekke styreverv.

 I 1932 var han med på å stifte ”Vestlandsk Krets for Nasjonal Roidrett”. Dette var samarbeids-organet for de klubbene som drev roing i færing og seksæring. Fra 1948, da Roforbundet bestemte at roklubbene i Hordaland skulle organiseres i ”Bergen og Hordaland Rokrets”, var Olav Askvik aktiv både i denne organisasjonen og i Norges Roforbund’s ”Utvalg for Norske Båttyper”.

 Av yrke var Olav Askvik karosserimaker på Andr. Rasmussens Karosserifabrikk. Han var og aktiv i fagbevegelsen som kasserer i ”Bilarbeidernes Forening”. I flere år var han medlem i 17. mai Komiteen i Bergen.

 Ved siden av å være roer var Olav Askvik aktiv turner og danser i Nore Neset Ungdomslag.

                     
Bildet viser en gruppe med staute turnerer                           Olav Askvik i Jondal
(Olav Askvik nr. 2 fra venstre) fremfor
Ungdomshuset ”Symra” på Nore Neset
Comments