Historikk‎ > ‎

h. Plasseringer

 For detaljenes del tar vi med topp-plasseringene og merkepæler fra 1986 og frem til og med 2010 :


 

Visste du dette
om

Os Roklubb ?

1986 Sprint-NM på Årungen         

DJA2x Gull til Nina og Sissel Lothe
1987 

            
                                  1987     

1989           

                       1990              

NM på Årungen

Norges Cup 

Sprint-NM
  på Årungen


Sprint-NM på Voss             

DS1x
DS2x
DS1xDS2x

DS1x

Bronse til Nina Lothe. (2000 mtr.)
Sølv til Nina og Sissel Lothe. (2000 mtr.)

Os Roklubb nr. 4 !  

Bronse til Sissel Lothe. Nina Lothe fikk 6. pl. i samme løpet.    

Sølv
til Nina og Sissel Lothe
 
Bronse
til Sissel Lothe
                                       
1992 Sprint-NM på Kjørbo DS1x Sølv til Sissel Lothe
1993 NM Concept i Ålesund
DSA
Gull til Sissel Lothe
1995 Nordisk  på Årungen  HJA8+ Bronse til Ståle Lothe jr. og Geir Yngve Tro Hatlelid.
Resten av mannskapet var fra NSR.
1997 NM på Årungen  
HJA4-
Gull til Magne Grindevoll, Torben Rasmussen, Bård Alfred Monsen og Knut-Olav Torsvik
1997 Sprint-NM Ulvenvatnet
HJA4x Gull til Torben Rasmussen, Magne Grindevoll, Knut-Olav Torsvik og Bård Alfred Monsen
1998
Nordisk  Tampere i Finland HJA4x
Sølv til Bård Alfred Monsen. Uttatt til hjemmeværende reserve til jr.VM.
1998
NM på Voss HJA2x

HJA4x

Sølv til Thomas Grindevoll og Bård Alfred Monsen
Gull til Thomas Grindevoll, Bård Alfred Monsen, Sven-Ole Berland og Lars Erik Jansen
1998
NM Concept i Horten HJA Sølv til Bård Alfred Monsen
1998
Sprint-NM i Sarpsborg HJA1x Gull til Bård Alfred Monsen
1998
Sprint-NM i Sarpsborg HJA4x


HJA2x

Gull til Bård Alfred Monsen, Lars Erik Jansen, Thomas Grindevoll og Sven-Ole Berland
Bronse til Bård Alfred Monsen og Thomas Grindevoll
1999
Nordisk   Årungen HJA4-
HJA8+
Bronse til Thomas Grindevoll repr. NR
Bronse til Thomas Grindevoll repr. NR
1999
NM Concept i Horten U23 Sølv til Bård Alfred Monsen
2000
Nordisk Sorø i Danmark HJA4-

HS2x

Gull  Lars Erik Jansen repr. NR

Sølv
Bård Alfred Monsen + Reidar Aralt (Bergens RK.)

2000
U23 VM Bagsværd i Danmark H2x Bård Alfred Monsen sammen med Reidar Aralt. 9. pl.
2000
Int. Ratzeburg-reg. i Tyskland HS2x Bård Alfred Monsen repr. NR., 4. pl.
2000
Nation Cup i København
HS2x Bård Alfred Monsen repr. NR., 9. pl.
2000
VM jr. Zagreb i Kroatia
HJA4x Lars Erik Jansen repr. NR., 2. pl. i D-finale
2000
Baltic Cup Pernu i Estland HJA4 Lars Erik Jansen repr. NR., 6.pl.
2001
NM Concept i Horten U23 Sølv til Bård Alfred Monsen
2001
Nordisk Årungen HJA4x
HS2x
Gull til Lars Erik Jansen repr. NR.
Sølv til Bård Alfred Monsen
2001
VM sen. i Luzern, Sveits HS4x Bård Alfred Monsen repr. NR., 14. pl.
2001
V-cup i Műnchen, Tyskland HS4x Bård Alfred Monsen repr. NR., 8. pl.
2001
V-cup i Wien, Østerike HS4x Bård Alfred Monsen repr. NR., 4. pl.
2001
V-cup i Sevilla, Spania HS4 Bård Alfred Monsen repr. NR., 9. pl.
2001
Int. Regatta i Hamburg
HJA4x
HJA2x
Gull til Lars Erik Jansen repr. NR.
Bronse til Lars Erik Jansen repr. NR.
2001
Int. Regatta Sorø, Danmark HJA1x Gull til Lars Erik Jansen repr. NR.
2001
NM på Voss  
HSA2x Bronse til Lars Erik Jansen og Bård Alfred Monsen
2001
VM jr. Duisburg i Tyskland HJA1x Lars Erik Jansen repr. NR., 3. pl. i D-finalen
2002
V-cup i Luzern Sveits HS2x Bård Alfred Monsen repr. NR., 16. pl.
2002
U23 VM Genova Italia HS4x Bård Alfred Monsen repr. NR., 10. pl.
2003
VM sen. i Milano Italia HS4x Bård Alfred Monsen repr. NR., uplassert
2003
World Cup i Műnchen HS4x Bård Alfred Monsen repr. NR., 9. pl.
2003
World Cup i Luzern HS4x Bård Alfred Monsen repr. NR., 17. pl.
2004
World Cup Poznan i Polen HS2x Bård Alfred Monsen repr. NR. 11. pl.
2004
NR’s OL-gruppe HS2x Bård Alfred Monsen tatt ut til OL-kvalifisering NR.
2006
Baltic Cup i Polen HJA4X Torbjørn Lothe Mehammer repr. NR., 8. pl.
2007
Nordisk  på Årungen HJA8+

Sølv til Torbjørn Lothe Mehammer, repr., NR.

2007
Baltic Cup Berlin Tyskland HJA4x Simen Jensen repr. NR, 9. pl.
2008
NM  på Årungen
HS4x

HS8+
Sølv til Simen Jensen, Torbjørn Lothe Mehammer, Lars Erik Jansen og Bård Alfred Monsen
Bronse til Fridtjof Øyasæter, Simen Jensen, Oddbjørn Gjerde, Rune Skåtøy Pedersen, Sven-Ole Berland, Torbjørn Lothe Mehammer, Lars-Erik Jansen og Bård Alfred Monse. Cox: Erling Øyasæter. 
2008
Nordisk  i Stockholm HJA4x

HJA8+
4. pl. Roteam Hordaland. Fridtjof Øyasæter og Oddbjørn Gjerde deltok fra Os og repr. NR.
Bronse til Roteam Hordaland. Amund Bjørnevik deltok fra Os og repr. NR.
2009
NM på Voss HJA8+ Sølv til Lasse Hægland, Erling Øyaseter, Lars Kristian Moberg, John Wivegh, Oddbjørn Gjerde, Simen Jensen, Amund Bjørnevik og Fridtjof Øyasæter. Cox: Håvard Haukeland
2009
Baltic Cup på Årungen HJA4- Amund Bjørnevik repr. NR. 5. pl. (10 nasjoners)
2009
ROTUREN Norge på langs   Bård Alfred Monsen rodde sammen med 2 andre (Tor Wigum og Vegar Solberg) fra Lindesnes til Nordkapp, 1170 nautiske mil (2165 km) i spesialbygget og spesialutrustet seksæring. 17. juni – 22. juli.

2009

20102010

Norges Cup

Nordisk  i Tampere, Finland

Baltic Cup
Hamburg i Tyskland

 

HJA8+HJA4-

Os Roklubb nr. 6 !

Gull til Roteam Hordaland. Amund Bjørnevik og Lars Kristian Moberg deltok fra Os og repr. NR.

Amund Bjørnevik repr. NR. 4. pl.

   

Kildemateriale:  Klubbens årsbetninger, Klubbens sportslig rapporter, Klubbens utklippsbøker, E-mails fra Bård om deltagelse for Norges Roforbund (NR), E-mails fra Sissel Lothe om detaljer, Web side ROTUREN – Norge på langs.

 

RMN              

Comments