Årsmøte februar 2014

lagt inn 19. jan. 2014, 10:13 av Administrator Os Roklubb   [ oppdatert 24. jan. 2016, 09:52 av Webansvarlig Os Roklubb ]

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OS ROKLUBB


Sted: Klubbhuset

Tid: Torsdag 20. februar 2014 kl.1900

Dagsorden:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, sekretær samt 2 representanter til underskrive

protokollen

4. Godkjenning av årsmelding

5. Godkjenning av regnskap

6. Behandle innkomne forslag og saker.

Lovendring som følge av endringer i NIFs lovnorm for idrettslag.

7. Fastsette medlemskontingent

8. Budsjett

9. Organisasjonsplan

10. Valg


OS 16.01.2014

Simon Bjørnevik

Leiar

Forslag må vera sendt styret innan onsdag 05.02. 2014

Comments