Innkalling til årsmøte

lagt inn 24. jan. 2016, 12:50 av Administrator Os Roklubb

Stad:  Klubbhuset

Tid:  Torsdag  25. februar 2016  kl.  1900

            

            DAGSORDEN: 

  1. Godkjenna dei stemmeberettiga.

  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

  3. Val av møteleiar, sekretær og 2 representantar  til å underskriva protokollen.

  4. Godkjenning av årsmelding.

  5. Godkjenning av regnskap.

  6. Behandla innkomne forslag og saker.

  7. Fastsetja medlemskontingent.

  8. Budsjett.

  9. Organisasjonsplan.

  10. Val. 

 

 

OS  21. 01. 2016

Simon Bjørnevik

Leiar

 

Forslag må vera sendt styret innan onsdag 10.02.2016

Comments