INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OS ROKLUBB

lagt inn 15. jan. 2017, 22:02 av rolhusta

Stad: Klubbhuset

Tid: Onsdag 22. februar 2017 kl. 1900

DAGSORDEN:

1. Godkjenna dei stemmeberettiga.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Val av møteleiar, sekretær og 2 representantar til å underskriva protokollen.

4. Godkjenning av årsmelding.

5. Godkjenning av regnskap.

6. Behandla innkomne forslag og saker.

7. Fastsetja medlemskontingent.

8. Budsjett.

9. Organisasjonsplan.

10. Val.

 

OS 16. 01. 2017

Forslag må vera sendt styret innan onsdag 08.02.2017

 

Rolf Hustad

Leder

Os Roklubb

Comments